سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
کتابخانه های ایران

جمعه 93/4/6          بعدازظهر

از ساعت 13  تا  14.30     بوستان  23   تا 37

از ساعت 14.30 تا   16     بوستان  1 تا 23

از ساعت  16 تا  17.30     بوستان  2تا 22

از ساعت  17.30  تا 19     بوستان   24  تا 38
جمعه 93/3/30            صبح

از ساعت 7   تا  8.30         بوستان  23تا  37

از ساعت 8.30 تا 10          بوستان  1  تا  21

از ساعت 10  تا 11.30      بوستان  2  تا  22

از ساعت 11.30 تا  13      بوستان24 تا  38جمعه93/4/20          بعدازظهر

از ساعت 13  تا  14.30     بوستان  24  تا 38

از ساعت 14.30 تا   16     بوستان   2   تا 22

از ساعت  16 تا  17.30     بوستان   1   تا 21

از ساعت  17.30  تا 19     بوستان  23  تا 37 جمعه 93/4/13            صبح

از ساعت 7   تا  8.30         بوستان  24 تا 38

از ساعت 8.30 تا 10          بوستان  2  تا  22

از ساعت 10  تا 11.30      بوستان 1  تا  21 

از ساعت 11.30 تا  13      بوستان 23 تا 37

 
جمعه93/5/3          بعدازظهر

از ساعت 13  تا  14.30     بوستان  1تا 21

از ساعت 14.30 تا   16     بوستان 23  تا 37

از ساعت  16 تا  17.30     بوستان  2 تا 22

از ساعت  17.30  تا 19     بوستان  24تا 38

 


 

جمعه93/4/27                  صبح 

 از ساعت 7   تا  8.30         بوستان 1 تا  21

از ساعت 8.30 تا 10          بوستان  23 تا 37

از ساعت 10  تا 11.30      بوستان2  تا  22 

از ساعت 11.30 تا  13      بوستان 24 تا 38


جمعه93/5/17          بعدازظهر

از ساعت 13  تا  14.30     بوستان  2تا 22

از ساعت 14.30 تا   16     بوستان  24  تا 38

از ساعت  16 تا  17.30     بوستان  23تا 37

از ساعت  17.30  تا 19     بوستان  1تا 21

 جمعه93/5/10                  صبح 

 از ساعت 7   تا  8.30         بوستان 2 تا 22

از ساعت 8.30 تا 10          بوستان  24 تا 38

از ساعت 10  تا 11.30      بوستان  23  تا  37

 

از ساعت 11.30 تا  13      بوستان 1تا 21

 

سه شنبه 93/4/10

از ساعت 9  تا   11            بوستان  2 تا22

از ساعت 11 تا  13           بوستان  24   تا 38

از ساعت 13 تا  15            بوستان  23 تا  37

از ساعت 15 تا  17            بوستان  1 تا 21


سه شنبه 93/4/17 

از ساعت 9  تا   11            بوستان  23 تا37

از ساعت 11 تا  13           بوستان   1   تا 21

از ساعت 13 تا  15            بوستان  2تا 22

از ساعت 15 تا  17            بوستان  24 تا 38 
سه شنبه 93/4/24 

از ساعت 9  تا   11            بوستان  24تا 38

از ساعت 11 تا  13           بوستان   2   تا 22

از ساعت 13 تا  15            بوستان  1تا 21

از ساعت 15 تا  17            بوستان  23 تا37سه شنبه 93/4/31

از ساعت 9  تا   11            بوستان 1 تا 21

از ساعت 11 تا  13           بوستان  23 تا 37

از ساعت 13 تا  15            بوستان  2تا 22

از ساعت 15 تا  17            بوستان 24تا 38

 سه شنبه 93/5/7

از ساعت 9  تا   11            بوستان  2 تا22

از ساعت 11 تا  13           بوستان  24   تا38

از ساعت 13 تا  15            بوستان 23تا  37

از ساعت 15 تا  17            بوستان 1 تا 22

 سه شنبه 93/5/14

از ساعت 9  تا   11            بوستان  23 تا37

از ساعت 11 تا  13           بوستان   1   تا 21

از ساعت 13 تا  15            بوستان  2 تا 22

از ساعت 15 تا  17            بوستان  24تا 38 

 سه شنبه 93/5/21

از ساعت 9  تا   11            بوستان24تا 38

از ساعت 11 تا  13           بوستان   2   تا 22

از ساعت 13 تا  15            بوستان1 تا 21

از ساعت 15 تا  17            بوستان 23 تا 37

 


 


سه شنبه 93/5/28

از ساعت 9  تا   11            بوستان1تا 21

از ساعت 11 تا  13           بوستان   23   تا 37

از ساعت 13 تا  15            بوستان2 تا 22

 

از ساعت 15 تا  17            بوستان 24 تا 38
تاریخ : یادداشت ثابت - شنبه 93/1/24 | 9:36 صبح | نویسنده : 09156582969جواد نیک فرجام | نظرات ()

استخر دوم در تاریخ 93/1/22 افتتاح گردید

با حجم آبگیری2222 متر مکعب / 22میلیون و200000لیتر

که در روز جمعه مورد بازدید تعدادی از اعضا قرار گرفت.
تاریخ : یادداشت ثابت - شنبه 93/1/24 | 9:3 صبح | نویسنده : 09156582969جواد نیک فرجام | نظرات ()

باسلام

حلول سال 93 رابه تک تک اعضاء محترم تبریک گفته وسال خوبی را برای شما آرزومندیم

لازم به ذکر است باتوجه به تعطیلات نوروزی درصورت کارهای ضروری با تلفن های 

09153221260 وزیری

09153149003 بهبودی

09151153641 نیک فرجام

تماس حاصل فرمایید

                                           هیات مدیره وبازرس مجموعه باغستان بوستان
تاریخ : یادداشت ثابت - سه شنبه 92/12/28 | 12:4 عصر | نویسنده : 09156582969جواد نیک فرجام | نظرات ()

آقای سرویها / قطعه156 / تلفن تماس: 09153167983
آقای نیک فرجام / قطعه279 / تلفن تماس: 09151153641
آقای فارسی نژاد / قطعه221 / تلفن تماس: 09155026887
آقای فرهوش / قطعه260 / تلفن تماس: 09158097009
آقای مرتضوی راوری / قطعه136 / تلفن تماس: 09155231290
سرکار خانم عابدین پور / قطعه154 / تلفن تماس: 09153221260
سرکار خانم راضیه یوسف زاده / قطعه1 / تلفن تماس: 09155138768
سرکار خانم گوهر فاضل زاده / قطعه238 / تلفن تماس: 09153172438

سرکار خانم عرب پور/قطعه 355/تلفن تماس:09352231058
تاریخ : یادداشت ثابت - چهارشنبه 92/9/21 | 12:13 عصر | نویسنده : 09156582969جواد نیک فرجام | نظرات ()

با توجه به اینکه استخر جدید ذخیره سازی آب مراحل انتهایی اجرایی آن را طی میکند تقاضا می شود نسبت به پرداخت های  معوقه  هرچه سریع تر اقدام کرده تا لایه های آن نسب وجهت آبگیری زمستانه وبهاره امسال آماده گردد ومورد بهره برداری قرار گیرددرغیر این صورت با همه ی هزینه های جاری متاسفانه امکان آبگیری آن میسر نخواهد بود                                                                                      

                                                                                                                             با تشکر

                                                                                                                     هیات مدیر بوستان
تاریخ : یادداشت ثابت - چهارشنبه 92/9/14 | 11:49 صبح | نویسنده : 09156582969جواد نیک فرجام | نظرات ()

سهام داران محترم مجموعه باغستان بوستان

سلام

باتوجه به سرقتهای انجام شده درمنطقه ومجموعه بوستان تقاضا می شود ضمن حضورمستمر هرمورد مشکوکی رابه نگهبانان اطلاع داده تا پیگیری شود.

                                                                                                      هیات مدیره بوستان
تاریخ : یادداشت ثابت - چهارشنبه 92/8/30 | 12:37 عصر | نویسنده : 09156582969جواد نیک فرجام | نظرات ()

اعضای هیات مدیره:

علی صدیقی وزیری

علیرضا بهبودی

محمود بخارایی

بازرس مجموعه:

غلامعلی نیک فرجام
تاریخ : یادداشت ثابت - شنبه 92/6/3 | 10:45 صبح | نویسنده : 09156582969جواد نیک فرجام | نظرات ()

زمین های خام در خیابان های فرعی مجموعه حدود65000000تومان

زمین های حاشیه حدود85000000تومان ارزیابی گردیده است
تاریخ : پنج شنبه 92/9/14 | 11:41 صبح | نویسنده : 09156582969جواد نیک فرجام | نظرات ()

جهت ورود به اطلاعات،اعضا به صورت زیر به چهار گروه تقسیم شده اند

از قطعه ی 1  تا 40  گروه اول

ازقطعه ی 41 تا 80  گروه دوم

ازقطعه ی 81 تا 120گروه سوم

ازقطعه ی121تا 160گروه چهارم

ازقطعه ی161تا 200گروه پنجم

ازقطعه ی201تا 240گروه ششم

ازقطعه ی241تا 280گروه هفتم

ازقطعه ی281تا 320گروه هشتم

ازقطعه ی321تا360گروه نهم

ازقطعه ی361تا 400گروه دهم

هرگروه از چهارصفحه تشکیل شده است چنانچه اسم شما درصفحه ی اول نبود

به پایین صفحه مراجعه وصفحه ی بعدی راانتخاب کنید

سهامدار محترم

چنانچه مغایرتی در اعلام بدهی مشاهده شد لطفا بادفتر مجموعه ویا باشماره ی09156582969تماس حاصل فرمایید
تاریخ : سه شنبه 92/6/19 | 10:21 صبح | نویسنده : 09156582969جواد نیک فرجام | نظرات ()

سهامدار محترم

جهت خریدوفروش بادفترمجموعه هماهنگی های لازم را انجام دهید

تاشماره قطعه ی شما همراه بانام شما درسایت به عنوان فرشنده یاخریداردرج گردد
تاریخ : سه شنبه 92/6/19 | 10:18 صبح | نویسنده : 09156582969جواد نیک فرجام | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.